Üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlara kurumlar vergisinde 1 puan indirim- KVK GT 20


14 Mayıs 2022 Cumartesi   31835 sayılı resmi gazetede yayınlanan 20 sıra no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu

Genel  Tebliği  ile  aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır;


Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1/1/2022 tarihinden itibaren münhasıran üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde

ettikleri kazançlarına kurumlar vergisini 1 puan indirimli uygulanacaktır.


İndirimli kurumlar vergisi oranının uygulanabilmesi için mükelleflerin;

-sanayi sicil belgesine sahip olmaları,

-fiilen üretim faaliyeti ile iştigal etme şartlarını birlikte sağlamaları gerekmektedir.


Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.