Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Şirket denetim ve danışmanlık hizmetlerinde temel yaklaşımımız, şirketin iç kontrol sistemleri ve şirketi inceleyerek, hata ve hile kaynaklı önemliriskleri belirlemek ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin tespitidir.

Verdiğimiz diğer hizmetler;

-Konsolidasyon sistem ve uygulama danışmanlığı,

-İç kontrol sistemleri incelemesi,

-Enflasyon muhasebesi ve uygulamaları,

-Özel amaçlı mali incelemeler,

-Uluslararası Muhasebe Standartları ile uyumlu mali tabloların hazırlanması,

-Şirket değerleme

Diğer Hizmetler