Diğer Hizmetler

 Kurumsal müşterilerimizin  ihtiyaçlarına hızlı ve  etkin çözümler üretiyoruz.


-Yerli ve Yabancı sermayeli şirket, şube irtibat bürosu ve temsilcilik kurulması,

-SGK ve iş mevzuatı konusunda danışmanlık,

-Personel maaş bordrolarının hazırlanması,

-İhbar ve kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması,

-İşe giren ve çıkan personelin kanuni bildirimlerinin yapılması,

-İrtibat bürolarının Yabancı Sermaye Dairesine gönderilen yıllık raporlarının hazırlanması,

-Sermaye arttırımı, azaltılması, şirketi temsil eden yetkili müdür atanması, adres değişikliği,

genel kurul vb. işlemlerin ticaret odası, vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu vb. resmi dairelerde

bildirim ve kayıt işlemlerinin yapılması,Diğer Hizmetler