Vergi ve Muhasebe Hizmetleri

DFK Türkiye olarak kurumsal müşterilerimizin her zaman yanındayız.

Kurumsal müşterilerimizin büyüme sürecine yardımcı oluyoruz, etkin çözümler üretiyoruz.

Uluslararası muhasebe standartları ve Türk Vergi Mevzuatı konularında tecrübeli insan kaynağımız
ile kurumsal müşterilerimizin muhasebe ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.

-Mevzuat ile ilgili genel vergi danışmanlığı,

-Gerçek kisilerin ve yabancı uyruklu kişilerin vergilendirilmesi,

 -Vergi sorunlarına danışmanlık ve çözüm önerileri,

-Türk Mevzuatına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması,

-Aylık muhtasar, KDV, üç aylık geçici vergi ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin doldurulması,

-E-defter,  e-fatura ve e-irsaliye uygulamaları,

-Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama yapılması,

-Finansal tabloların yabancı döviz cinsine çevrilerek raporlanması,

-Muhasebe kayıtlarının kontrolü,

Diğer Hizmetler